Cách cập nhật Android 7 / EMUI 5.0 trên Huawei GR5 Mini, GR5, GR5 2017 - Tải app Firmware Finder: https://goo.gl/YlGlrF - Lưu ý + Cần Bật "Không rõ nguồn gốc": Cài đặt - Cài đặt nâng cao - Bảo mật - Không rõ nguồn gốc. + Khi thiết lập Proxy, chạm Get Firmware List - chọn phiên bản mới - nhớ chọn Send Firmware to Updater - mới vào cài đặt kiểm tra phiên bản. --------------------------------------- Tìm hiểu thêm Hard Reset trên điện thọai Huawei khác: https://goo.gl/Dmq3C1 Tìm hiểu thêm cách mở khoá tài khoản Google trên điện thọai Huawei khác: https://goo.gl/NNqZai --------------------------------------- FOLLOW US 👍 ▶️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/BacBaChannel/ ▶️ SUBSCRIBE: https://goo.gl/69J20I ▶️ GOOGLE+: https://goo.gl/RYW8j5 ▶️ Twitter: https://twitter.com/ChannelBacba

BacbaChannelPhoneEMUIEMUI 5.0Android 7 NougatHuawei Update EMUI 5How to Update Android 7 NougatHuawei Update Android 7GR5 MiniGR5 2017GR5 PRO 2017GR5Huawei GR5 Mini Update Android 7Cách cập nhật android 7 huawei gr5 mininâng cấp android 7cập nhật emui 5Firmware FinderUpdate firmware huaweiHow to Update Android 7 Nougat Huawei